Home > Travel guide > Kamakura

Travel guide

Kamakura Area Guide

  • Kamakura
  • How to get to Kamakura
  • Kamakura history
  • Kotoku-in
  • Tsurugaoka hachimangu
1-13-10, Sanshin Building 2A, Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo, Japan